O nás:


MUDr. Zuzana Melíšková

MUDr. Zuzana Melíšková

 

Praktický lekár pre dospelých
Pracovný lekár

 

1996-ukončenie Lekárskej fakulty UPJŠ

2002-Atestácia v odbore vnútorné lekrástvo

2005-získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

2008-získanie špecializáce v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

Od roku 2005 do 8/2010 som pracovala ako závodný lekár na závodnej ambulancii Teplá valcovňa Nemocnice Šaca, posledných 5 rokov som viedla Oddelenie všeobecného lekárstva.