Naše krédo:


Zdravý človek môže dobre žiť.

Čo pre to robíme:


Doba, kedy lekár direktívne prikázal pacietovi čo smie, čo nesmie, aké lieky má úžívať je nenávratne preč. Dnes sú pacienti našimi partnermi. Žijeme a pracujeme v ťažkej dobe, v ktorej na naše zdravie pôsobí veľa nepriaznivých faktorov: stres,škodliviny zo životného a pracovného prostredia. Mnohí si tieto nepriaznivé stavy umocňujú aj z vlastnej iniciatívy: fajčia, nadužívajú alkohol či lieky. Často sa tak snažia len prekonávať zvýšený stres. Je všeobecne známe, že práve faktory životného štýlu najpodstatnejším dielom prispievajú ku zdraviu, alebo chorobe. Preto všetci nesieme určiťý diel zodpovednosti za to, či ostaneme zdraví. Klientom našej ambulancie nesmú chýbať informácie o tom ako žiť zdravo, prečo sa liečiť, prečo sa očkovať, aké riziká predstavuje konkrétna liečba, ale aj to ak sa liečiť nebudú. Aj touto cestou internetovej stránky Vám chceme poskytnúť informácie.Ako to robíme:Prevencia: V prevencii nás najviac zaujíma vyhľadávanie ochorení a stavov, ako aj rizikových faktorov, ktorých včasným podchytením liečbou a zmenou životného štýlu je možné zabrániť potenciálne najvážnejším a život ohrozujúcim ochoreniam, ako sú napríklad infarkt srdcového svalu, cievna mozgová príhoda a rakovina.


Liečba: Liečiť je potrebné ochorenia, ktoré Vám spôsobujú obtiaže, ale aj ochorenia, ktoré vám zatiaľ ťažkosti nespôsobujú, ale ich neliečením by v budúcnosti pre Vás mohlo vzniknúť riziko Vážneho ochorenia. Preto je potrebné vyhľadávať a liečiť zvýšený cholesterol, zvýšenú hladinu krvného cukru a zvýšený krvný tlak ako aj ďalšie ochorenia.


Poradíme Vám: Čo jesť, ako upraviť životný štýl, ako cvičiť, ako zvládať záťažové situácie, na koho sa obrátiť tam, kde naše rady nestačia.


Menej administratívy znamená viac času pre Vás: Práci lekára a sestry na všeobecnej ambulancii sa venujeme už mnohé roky. Z nepriaznivého pomeru zdravotníkov a pacientov vyplýva mnoho hodín strávených v čakárni u lekára. Verte, že poznáme slabiny systému. Chceme ušetriť Váš čas a vytvoriť priestor na kľudnú a kvalitnú prácu. Pomôžte nám s tým.
- Ak plánujete vyšetrenie dlhšie objednajte sa dopredu.
- Aj ak ste náhle ochoreli, zavolajte podľa možnosti, v ktorej hodine bude najvhodnejšie, aby ste prišli. Ak nepotrebujete ošetrenie, iba pravidelne predpisované lieky, alebo výmenný lístok k odborníkovi, ktorého pravidlne navštevujete, alebo potrebujete kontrolu, výpis zo zdravotnej dokumentácie atď., dajte nám o tom vedieť dopredu aspoň jeden deň. Pripravíme pre Vás čo potrebujete a ušetríme Váš čas. Ostane nám viac času na Vás sa ľudí, ktorí sú chorí a potrebujú ošetrenie. Šetrenie času nášho aj Vášho má pre nás vysokú prioritu.
- Najvyššiu prioritu má však chorý človek, ktorého zdravie či život je ohrozené. Preto náhle stavy, ako sú stavy po bezvedomí, nevoľnosti, bolesti na hrudníku a vysoké horúčky, majú prednosť aj pred objednaným pacientom. Preto Vás prosíme o trpezlivosť. Také situácie sa nestávajú často.


Ideme príkladom: Športujeme, jeme zdravo, snažíme sa ostať mladé a zdravé. Uvidíme, ako sa nám zadarí :-).